خط

ویکی لغت سے

سلام خوبین

ممنون

ال ان بی میخوام چنده قیمت

از 37 شروع میشه بالا

سرورت چیه

<ref>amir ali<

25 میارم

چندمه

امروز 23

یعنی 2 روز میاد

بله

ها

شماره کارت بده

5029081044595599