وزنی

ویکی لغت سے

وَزْنی {وَز + نی} (فارسی)

وَزْن وَزْنی

صفت ذاتی

معانی[ترمیم]

1. گراں، بھاری، ثقیل۔

2. وقعت دار، باوقعت۔

مترادفات[ترمیم]

اَثْقَل، بوجھَل، گَراں بار، سَنْگِین، اَجْگَر، بھاری، بوجھَل، ثَقِیل، گَراں، ٹھوس